Våre tjenester

Utover alminnelig regnskapsførsel, tilbyr vi rådgivning sammen med en rekke andre tjenester.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss!

Aktuelle tjenester for selskaper:

* Generell regnskapsførsel
– Lønn, fakturering, bilagshåndtering etc.
* Årsregnskap / årsoppgjør
* Skattemeldinger og øvrige likningspapirer
* Kontakt med off. myndigheter
* Alle typer selskapsdokumenter
* Styrearbeid
* Stiftelse / sletting / endring av selskaper
* Rådgiver / diskusjonspartner / sparringspartner
* Etc

Aktuelle tjenester for privatpersoner:

* Personlige skattemeldinger
* Rådgivning
* Etc